filtration2
filtration1
filtration3

கூடை வடிகட்டி

  • Basket Strainer

    கூடை வடிகட்டி

    நாங்கள் நிலையான மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வடிகட்டி மற்றும் கூடையை வழங்குகிறோம். மலிவான வடிவமைப்பு உங்கள் விலையுயர்ந்த உபகரணங்களுக்கான பாதுகாப்பு பம்ப், வெப்பப் பரிமாற்றி, வால்வு மற்றும் அனைத்தையும் விரும்புகிறது அழுக்கு அளவில் இருந்து இயந்திர.