filtration2
filtration1
filtration3

NOMEX வடிகட்டி பை

  • NOMEX Filter Bag

    NOMEX வடிகட்டி பை

    நோமெக்ஸ், மெட்டா அராமிட் ஃபைபர் கூட அரமிட் என்று அறியப்படும் பண்பு நல்ல வெப்ப எதிர்ப்பு, அதிக வலிமை. அது 250 DEG C வெப்பநிலையில், பொருள் பண்புகள் நீண்ட காலத்திற்கு முடியும் நிலையான பராமரிக்க. NOMEX ஊசி குத்திய உணர்ந்த துணி என்பது உயர்வான ஒரு வகையான எதிர்ப்பு வெப்பநிலை வடிகட்டி பொருள் மற்றும் காப்பு பொருள், நல்ல உடல் மற்றும் உள்ளது வேதியியல் பண்புகள், கிட்டத்தட்ட எரிவதில்லை.